O nás

Cílem Femisphery je prostřednictvím publicistické činnosti, fotografie a filmu dokumentovat problematiku života obyvatel rozvojových zemí a válečných oblastí s důrazem na ženská témata. Naším úkolem je být na místech, kde média mohou díky své síle pomoci. Chceme prostřednictvím článků, rozhovorů, fotografických výstav, přednášek či filmu informovat veřejnost a motivovat ji k účelné pomoci. Členy Femisphery jsou lidé, kterým není lhostejný svět žen a dětí ve třetím světě a ve válkou postižených oblastech. Jsou to novináři, ale i nadšenci, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a energii i někomu jinému než sobě.

Čeští novináři dnes už nemohou očekávat, že je jejich redakce do rozvojových či konfliktních zemí vyšlou, ale musí sami vyvíjet vlastní úsilí, aktivitu a iniciativu, pokud se těmto tématům chtějí věnovat. I proto vznikla Femisphera.

Zvyšování povědomí české společnosti o genderové problematice rozvojových zemí se Femisphera věnuje od roku 2008. Za dobu existence sdružení její členky absolvovaly řadu cest do zemí, kde se věnovaly specifickým genderovým tématům, např. sexuálnímu násilí v DR Kongo, ženské obřízce v Keni, dětským vojákům v Ugandě, životě v uprchlických táborech v Čadu, postavení žen v Afghánistánu a Iráku, zdravotnické péče pro ženy v Kambodži, obětem kyselinových útoků v Indii apod. V poslední době se Femisphera soustředí mimo jiné i na problematiku uprchlictví a života uprchlíků ve válkou zmítaném Iráku a Sýrii. Právě do těchto válečných oblastí směřuje mnoho cest Femisphery.

Výstupy z těchto cest tvoří dokumentární filmy, fotografické výstavy, články, reportáže, rozhovory v řadě českých médií, přednášky pro veřejnost i střední a vysoké školy.

Olga Šilhová

Zakládající členka Femisphery:
 

Volná novinářka a dokumentaristka, která se kromě publicistické činnosti věnuje prostřednictvím CK AWAY  také práci v cestovním ruchu. V rámci Femisphery se podílela například na vzniku dokumentárních filmů „Slzy Konga“ nebo „Latim - Obřezané“ a také  na řadě dalších reportáží a projektů. Spolupracuje s Českým rozhlasem, Českou televizí nebo s TV Nova. Věnuje se přednáškové činnosti a publikuje v řadě periodik, za které lze jmenovat alespoň magazín Lidé a Země. Je spoluautorkou knih  „Divoká Planeta“, „Afrika v nás“ a „Afrika v nás II“. V roce 2015 získala s týmem Femisphery první místo v rámci souteže Czech Press Photo v kategorii Video – Online Feature. 

Lenka Klicperová

Místopředsedkyně Femisphery

Novinářka a fotografka. Začínala jako zpravodajka, od roku 2004 šéfredaktorka časopisu Lidé a Země, který se zaměřuje na reportáže z cizích zemí. Publikuje nejen v domovském časopise, ale i v mnoha dalších tištěných či online médiích. Navštívila řadu zemí, zejména v Africe, pracovala v Angole, Namibii, Nigérii, Tanzánii, Keni, Etiopii, v Mali, Burkině Faso, Čadu, Nigeru či několikrát v Demokratické republice Kongo nebo po zemětřesení na Haiti.

V roce 2008 společně s Olgou Šilhovou založily občanské sdružení Femisphera, které se zaměřuje na dokumentování problematiky třetího světa, zejména na ženská témata. V roce 2010 v naklada­telství Mladá fronta vyšla kniha Afrika v nás, na níž spolupracovala s Olgou a Václavem Šilhovými a niž volně navazuje Afrika v nás II.

Od roku 2010 také pravidelně jezdí do Afghánistánu, Iráku a poslední dvě cesty směřovaly také do Sýrie. Je spoluautorkou několika dokumentů (Slzy Konga, Latim – Obřezané, Iráčanky, Ženy v zemi Tálibánu) a řady televizních reportáží. Je držitelkou čtyř cen Czech Press Photo - za fotografii i video.

Jarmila Štuková (Kovaříková)

Členka Femisphery


Po absolutoriu DAMU spolupracovala s respektovanými reportéry na dokumentech pro Českou televizi. Tři roky působila jako reportérka v Lidových novinách, poté dva roky fotila pro agenturu ISIFA/GETTY IMAGES a nyní je fotoreportérkou a dokumentaristkou na volné noze.


Za posledních deset let podnikla mnoho reportážních cest především do rozvojových zemí, kde se soustředila na dokumentování sociální problematiky. Mezi výrazné počiny patří kupříkladu reportáž o problematice AIDS v jižní Indii, o sirotcích žijících v kanálech ukrajinské Oděsy, o životě a tréninku chudých zápasníků v Senegalu a Gambii, o ničivém zemětřesení na Haiti, válce v Iráku a Afghánistánu. Její reportáže se objevují v českých,  ale také zahraničních magazínech.


Od roku 2010 se kromě fotografie zabývá i natáčením. Natočila mnoho krátkých reportáží, ale čím dál více se zaměřuje na dokument.  Kromě mnoho jiných natočila v Afghánistánu společně s Lenkou Klicperovou a Andrejem Štukem dokument pro Českou televizi s názvem Ženy v zemi Tálibánu a v Iráku dokument Iráčanky o nelehkém životě místních žen. S Andrejem Štukem startují v roce 2010 projekt s názvem ONE BLOOD. Jedná se o sociálně-kulturní projekt, který mapuje různé typy subkultur v “problematických” zemích. 

Markéta Kutilová

Členka Femisphery

Novinářka a humanitární pracovnice. Její články a reportáže ze zemí třetího světa publikovala mnohá česká média. Působila jako projektová koordinátorka na zahraničních misích Člověka v tísni (Írán, Srí Lanka, Haiti), v Demokratické republice Kongo zakládala projekty na pomoc znásilněným ženám a dětem. V posledních letech se snaží dokumentovat válku proti Islámskému státu. Pravidelně jezdí do oblastí severní Sýrie a Iráku, je spoluautorkou knih Islámskému státu na dostřel I. a II, které zachycují příběhy lidí ve válečných oblastech na severu Sýrie. Je spoluautorkou televizních reportáží dokumentujících boj proti ISIS v Sýrii a Iráku, které byly odvysílané v pořadu Reportéři ČT. Spolu s Lenkou Klicperovou založila sbírku na pomoc lidem s syrském Kobani a vede projekty na pomoc lidem v syrském Kurdistánu. Působí v novinářském sdružení Femisphera.  Věnuje se přednáškové a publikační činnosti.

Lucie Poláčková

Manažerka projektů


Lucie vystudovala obor Genderová studia na Karlově univerzitě v Praze, v rámci kterých se soustředila zejména na téma lidských, resp. ženských práv v rozvojových zemích, konkrétně na otázku českého střetávání s tzv. ženskou obřízkou. V rámci tohoto tématu spolupracovala na sběru informací pro studii Female genital mutilation in the European Union and Croatia (2013).

V současné době pracuje v České asociaci pro psychické zdraví, kde zaujímá pozici zástupkyně ředitelky a finanční manažerky, taktéž působí v organizaci Aktivizace, o.p.s.  

Kdyby měla vypsat alespoň část jejich zájmů, na seznamu by se bezpochyby objevilo poznávání různých kultur, historie, cestování, psychoterapie, arteterapie, jízda na koni a plavání.

V roce 2012 se stala členkou Femisphery a zapojila se do její činnosti.

Lejla Abbasová

Čestná členka Femisphery


“Vzhledem k tomu, že se už několik let aktivně podílím na pomoci třetímu světu a hlavně pravidelně cestuji do africké Keni, jsou mi více než známé podmínky tamních žen – a to i díky tomu, že mám v Keni spoustu kamarádek, s nimiž řešíme jejich každodenní problémy, ale i názory a pohledy na jejich svět vůbec. Díky tomu vím, že cena ženy je ve třetím světě přímo úměrná počtu dětí a schopnosti podřídit se ve všem manželovi. Proto jsem nesmírně ráda za každý projekt, který se těmto ženám a dívkám snaží rozšířit obzory, poukázat na jejich život a tím pomoci nejen jim samotným, ale také jejich dětem a jejich rodinám."

Lejla začínala v 18 letech v televizi Galaxie, kde moderovala jedinou českou imitaci MTV. Poté krátce působila na TV3. Spolupracuje také s Českou televizí. Následně přesídlila do televizní stanice Óčko, kde působí 4 roky, a je také autorkou scénářů. Ve svých 21 letech se stala tiskovou mluvčí Ligy etnických menšin, přes které se seznámila s projektem adopce dětí na dálku. Pět let pracovala jako koordinátorka adopce na dálku pro Keňu, díky programu v Keni i půl roku žila. Lejla Abbasová je také zakladatelkou nadačního fondu Asante Kenya a Projektu Medela, jež se snaží pomoci znevýhodněným dětem po celém světě.

Zuzana Beranová

Čestná členka Femisphery


"Žijeme v době globalizace. Ženy však brzy zjistily, že žádný "globální feminismus", který by byl přesvědčivou odpovědí žen na "globální problémy" neexistuje. Ženy však začínají využívat samotný produkt globalizace - informační technologie. Mohou si vyměňovat zkušenosti, uzavírat spojenectví, vytvářet kontakty prostřednictvím globálního informačního systému, emailu a internetu, které jim umožní komunikaci mimo jakoukoliv cenzuru a kontrolu. Proto se mi projekt Femisphery líbí, umožňuje přenášet informace pružně, rychle z kteréhokoliv místa planety a pojednávat o situaci na kterémkoliv místě planety."


Zuzana je spisovatelka a diplomatka. Její vášní je Afrika. Pobývala v Nigérii, Zimbabwe i v Keni, kde působila více než čtyři roky jako konzulka. Zuzana Beranová současně studuje afrikanistiku a pracuje na doktorské práci pod názvem "Role ženy v Keni". "Ženy v Africe jsou mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně je společnost nutí dodržovat dávná tabu, jako jsou obřízka, mnohoženství či levirát. Společnost, která jim v minulosti za dodržování těchto tabu na oplátku  poskytovala sociální jistoty, se ale nyní k nim v době rostoucí chudoby staví zády," říká Zuzana.
 

Veronika Jeřichová

Čestná členka Femisphery

Studuje navazující - management cestovního ruchu a evropskou integraci na VŠE.   Zájmy cestování, trekking, čtení, jazyky..

O nás